Kõik projekteerimisteenused ühest kohast

Aeg on raha! Project Modulus pakub Teile kõiki projekteerimisteenuseid ühe komplektina. Üks asjaajamine. Üks ettevõte. Üks arve.

TUGEVVOOLUPAIGALDIS

Elektrivarustus (Toide valgustusele, jõuseadmetele ja elekterkütte seadmetele); Tuleohutussüsteemid (turvavalgustus, piksekaitse); Maandus- ja potentsiaaliühtlustuse süsteemid.


AUTOMAATIKA

Hoone tehnovõrkude (KV, VK, E süsteemid) automaatika; Tehnoloogia (protsesside) automaatika.


LIITUMISPROJEKTID

Elektri- ja sidevarustusega liitumise projektid.


NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Infoedastussüsteemid (telefoniside, andmeside, antennisüsteem, helindus, audio-videosüsteemid); Tuleohutussüsteemid (tulekahjusignalisatsioon, hädateadete edastus); Turvasüsteemid (valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem); Erisüsteemid.


VÄLISTRASSID

Välisvõrkude rekonstrueerimine; Alajaamad.


DETAILPLANEERINGUD

19 aastat kogemust


Meil on pikad kogemused Põhjamaade projekteerimisvaldkonnas ja meilt saate tellida projekte järgmistes keeltes: EST, ENG, RUS, FIN, NOR). Lisaks pakume tasuta 3D BIM mudelit (ka projektilugemise oskuseta inimene mõistab koondmudelis esitatud infot).

Teie aeg

Meilt saate alati võimalikult kiirelt kvaliteetse projekti. Väärtustame ka kõige väiksemaid kliente.


Teie raha

Meie insenerid pakuvad teile kaasaegsemaid energiasäästlikke lahendusi mis tagavad madalad kulud ka homme.


Teie usaldus

Kasutades parimat projekteerimistarkvara pakume teile tulemust mille juurde alati tagasi tulla; Paber, sirkel ja joonlaud on märksõnad eilsest päevast. Täna kasutame vaid kaasaegseimat projekteerimistarkvara mis tagab laitmatu ja stabiilse kvaliteedi..


pilt